Sophocles » Specials » Probleem of stoornis

Een beschrijving vanuit de DSM IV

Wanneer wordt een probleem zo problematisch dat het een stoornis wordt? En wat is nu eigenlijk een stoornis? Wat zijn de kernmerken en welke behandelingen zijn er zoal?

Definitie

Wanneer is er sprake van een probleem, wanneer is er sprake van een stoornis. De scheidslijn is soms moeilijk te trekken. Ieder kind is wel eens hyperactief, elke vrouw "doet wel eens aan de lijn", We voelen ons allen wel eens somber. Maar wanneer wordt de hyperactiviteit een gedragsstoornis zoals ADHD, wanneer verzandt het "lijnen" in anorexia en wanneer gaat de somberheid over in een depressie? Deze scheidslijn bepalen we door een eenvoudige afspraak. "Wanneer de persoon in kwestie door zijn handeling of probleem niet goed meer functioneert en daar last van ondervindt in zijn dagelijkse functioneren EN ( nadrukkelijk) wanneer zijn omgeving geremd wordt in hun functioneren. Dan gaat het probleem over in een stoornis en is het aangerafen om een psychodiagnostisch onderzoek te laten doen bij de daarvoor opgeleidde personen.

Missers

We vergissen ons nogal snel wanneer we een etiket op iemand willen plakken. Niet zo verwonderlijk, voor de diagnose van een stoornis is gedegen onderzoek op zijn plaats. Zonder dat onderzoek is de kans op missers enorm groot. Er zijn twee soorten van missers, de eerste soort kan je het best omschrijven door "iemand een stoornis toedichten die hij niet heeft". Deze misser komt met name veel voor bij ADHD. Niet elk onrustig kind dat eens is afgeleid is een ADHD-er. Toch worden veel kinderen door de ouders, juf, meester of medeleerlingen nogal eens ADHD-achtige trekjes verweten, ondanks dat er van ADHD geen sprake is.

Een tweede soort missers is best te omschrijven met "iemand heeft wel een stoornis, maar wordt als dusdanig niet opgemerkt". Voorbeeld om in de sfeer te blijven. Een heel rustig kind krijgt niet zo snel het stempel ADD opgeplakt. Nochtans wordt hier het functioneren van het kind ( concentratiestoornis) als de omgeving ( heel traag, iedereen moet altijd wachten) verstoord.

DSM IV

In het diagnostisch handboek van de psychiatrie "de DSM IV" zijn alle stoornissen gerubriceerd. De kenmerken zijn er in beschreven en de eisen die gesteld worden aan de onderzoeker om een goede diagnose te stellen.

In deze special

Worden een aantal stoornissen aan de hand van de DSM IV op een rijtje gezet. Niet om zelf te diagnosticeren maar om een duidelijk beeld te geven van de stoornis. Regelmatig zullen de artikelen worden bijgewerkt en aangevuld. De moeite om regelmatig terug te komen op deze special.

Aangeleerde hulpeloosheid

Als mensen ondanks allerlei inspanningen en initiatieven niets kunnen bereiken, kan zich een fataal proces voordoen, Het wordt aangeleerde hulpeloosheid genoemd.

ADHD (Alle Dagen Heel Druk)

Elk kind heeft het wel eens moeilijk om de aandacht er bij te houden of kan niet stil zittenl. Maar bij iemand met ADHD overheerst het gebrek aan concentratieen valt de impulsiviteit en hyperactivitei…

Een psychologische kijk op fraude

De laatste jaren komt frauderen steeds meer in de publieke belangstelling. Fraude betekent dat we ons iets toeeigenen, waardoor een medemens, een collectief of een organisatie wordt benadeeld. Voorbee…

Eetstoornissen: Bulimia Nervosa

Mensen met dit probleem kunnen hun eetgedrag niet beheersen. Vreetbuien worden afgewisseld met vertwijfelde pogingen om calorieën kwijt te raken

Hersenen en het afweersysteem

Zo wel in de alternatieve geneeskunde als in de reguliere geneeskunde wordt vaak beweerd dat vele processen met elkaar te maken hebben. Het meest extreme standpunt hierin in dat alles met alles te mak…

Malen, piekeren en dwanggedachten

Veel mensen denken bij de psychiatrie en de klinische psychologie alleen aan het werk van Freud. Dat is vreemd, want er zijn maar weinig zielkundigen die Freuds leerstellingen omhelzen, en dat is maar…

Probleem of stoornis: Conversiestoornis

De term 'conversiestoornis' is door Freud ingevoerd ter beschrijving van het optreden van een op zichzelf staand neurologisch symptoom dat op psychische in plaats van lichamelijke oorzaken berust.

Probleem of stoornis: Hypochondrie

We maken ons allemaal weleens zorgen dat ons lichaam ons in de steek laat en dat we een ernstige kwaal zouden kunnen hebben ofkunnen krijgen. Voor de mensen die aan hypochondrie lijden, houdt de veron…

Probleem of stoornis: Pijnstoornis

Pijn is een heel gewone reden waarom mensen zich voor hulp bij een arts vervoegen. Volgens sommige schattingen heeft tot driekwart van de patiënten die zich tot hun huisarts wenden ergens duidelijk pi…

Probleem of stoornis: Somatisatiestoornis

Mensen met een somatisatiestoornis worden geteisterd door een bijna ongeloofwaardig aantal lichamelijke symptomen waarbij zo goed als elk orgaansysteem betrokken is. Deze aandoening is in wezen een ma…

Probleem of stoornis: Stoornis in de lichaamsbeleving

Het is volstrekt mogelijk dat vanaf het moment waarop iedereen over een spiegel kon beschikken, geen mens meer volledig tevreden is geweest met zijn of haar uiterlijke verschijning. En er zijn veel me…

Probleem of stoornis: Vage lichamelijke klachten

Mensen gaan er altijd van uit dat 'lichamelijke' symptomen (zoals pijn, gevoelloosheid, misselijkheid, diarree of huiduitslag) door een lichamelijke ziekte worden veroorzaakt en 'psychische' symptomen…

Psychologie en godsdienst

Godsdienst is zo oud als de geschreven geschiedenis. Hoe komen dergelijke ideeën tot stand? Waarschijnlijk is er een samenspraak tussen twee verzamelingen van psychische processen . Het ene deel van d…
Gepubliceerd door Sophocles op 14-02-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.