Sophocles » Zakelijk
Artikelen 1 - 10 van 11 in de rubriek Zakelijk

Zakelijk

Arbeidsomstandigheden (Arbo): vroeger en nu

Arbeidsomstandigheden en arbowetgeving waren niet altijd zo goed geregeld als nu het geval is. Integendeel de arbo wet zoals we die nu kennen is met moeite 10 jaar oud. Zowel werkgever als werknemer z… Banen, 20-01-2008

Conflictmanagement: De conflict analyse

Om een conflict op een goede manier te managen en te hanteren is een grondige analyse van het conflict nodig. Zowel een interne als een externe analyse zijn aanbevolen. Diversen, 07-01-2008

Conflictmanagement: Definitie van een conflict

Conflicten spelen zich af in individuen, in kleine groepen, zoals gezinnen, in grotere groepen, en in grote organisaties. Een conflict in een persoon is in allerlei opzichten heel iets anders dan een… Diversen, 06-01-2008

Conflictmanagement: Gevolgen van een conflict

In de volgende delen wordt een inventarisatie van een aantal van de belangrijkste gevolgen van conflicten uiteen gezet. Deze gevolgen worden op hun beurt vaak versterkers van een conflict en worden da… Diversen, 09-01-2008

Conflictmanagement: Kenmerken van een conflict

Een conflict is een dynamisch proces is. Een conflict Ontwikke1t zich, groeit, kent opgang en neergang, heeft acute perioden en slaapperioden, en bestaat dus uit een opeenvolging van fasen. Daarom is… Diversen, 07-01-2008

Conflictmanagement: Voorwaarden voor een conflict

Een conflict ontstaat niet zomaar. Er zijn altijd redenen of voorwaarden aan te duiden waarom een conflict ontstaat en escaleert. Diversen, 08-01-2008

Individuele arbeidscontracten

Individuele arbeidscontract In een arbeidscontract wordt niet alleen het recht op vakantie geregeld. Ook andere dingen die met het werk te maken hebben, vind je hierin terug, bijvoorbeeld de hoogte va… Banen, 05-11-2007

Management: Ingrijpen bij een conflict

Hantering van een conflict kan zijn gericht op vermindering van het conflict. Conflicthantering is mogelijk door beperking van formele en informele macht en door machtsverschillen te verkleinen. Ook a… Diversen, 17-01-2008

Management: Ontwerpen van opleidingen

Om het ontwikkelen van opleidingen te kunnen sturen en plannen, zijn verschillende opleidingsmodellen ontwikkeld. Zo'n model geeft de stappen aan die achtereenvolgens gezet kunnen worden bij het tot s… Diversen, 17-01-2008

Management: Opleiden van personeel

Wil een organisatie succesvol blijven, dan moet zij in staat zijn tot verandering of ontwikkeling. Een van de vele manieren om te veranderen is door middel van het opleiden van personeel. Diversen, 16-01-2008