Sophocles » Zakelijk
Sophocles: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 10 van 15 in de rubriek Zakelijk

Zakelijk

Arbeid: Werk zoeken

De banen liggen in de meeste beroepen nu wel voor het opscheppen, maar het valt vaak niet mee om de juiste baan te krijgen. Allerlei instanties, zoals het arbeidsbureau ( nu het CWI of Centrum voor we… Banen, 19-11-2007

Arbeidsomstandigheden (Arbo)

Arbeidsomstandigheden en arbowetgeving waren niet altijd zo goed geregeld als nu het geval is. Integendeel de arbo wet zoals we die nu kennen is met moeite 10 jaar oud. Zowel werkgever als werknemer z… Banen, 20-01-2008

Collectieve Arbeids Overeenkomsten

CAO staat voor collectieve arbeidscontract. Collectief staat tegenover individueel, Het is een arbeidscontract die geldt voor een hele groep mensen, bijvoorbeeld voor alle mensen die werken in de meta… Banen, 05-11-2007

Conflictmanagement: De conflict analyse

Om een conflict op een goede manier te managen en te hanteren is een grondige analyse van het conflict nodig. Zowel een interne als een externe analyse zijn aanbevolen. Diversen, 07-01-2008

Conflictmanagement: Definitie van een conflict

Conflicten spelen zich af in individuen, in kleine groepen, zoals gezinnen, in grotere groepen, en in grote organisaties. Een conflict in een persoon is in allerlei opzichten heel iets anders dan een… Diversen, 06-01-2008

Conflictmanagement: Gevolgen van een conflict

In de volgende delen wordt een inventarisatie van een aantal van de belangrijkste gevolgen van conflicten uiteen gezet. Deze gevolgen worden op hun beurt vaak versterkers van een conflict en worden da… Diversen, 09-01-2008

Conflictmanagement: Kenmerken van een conflict

Een conflict is een dynamisch proces is. Een conflict Ontwikke1t zich, groeit, kent opgang en neergang, heeft acute perioden en slaapperioden, en bestaat dus uit een opeenvolging van fasen. Daarom is… Diversen, 07-01-2008

Conflictmanagement: Voorwaarden voor een conflict

Een conflict ontstaat niet zomaar. Er zijn altijd redenen of voorwaarden aan te duiden waarom een conflict ontstaat en escaleert. Diversen, 08-01-2008

Flexibel werken

Er zijn mensen die alleen willen werken wanneer ze daar zin in hebben of wanneer ze geld nodig hebben. Er zijn werkgevers die, als het heel druk is in het bedrijf, uitzendkrachten laten komen in plaat… Banen, 12-11-2007

Individuele arbeidscontracten

Individuele arbeidscontract In een arbeidscontract wordt niet alleen het recht op vakantie geregeld. Ook andere dingen die met het werk te maken hebben, vind je hierin terug, bijvoorbeeld de hoogte va… Banen, 05-11-2007
Schrijf mee!