Sophocles » Dier en Natuur
Artikelen 1 - 10 van 37 in de rubriek Dier en Natuur

Dier en Natuur

Dieren EHBO: Onderzoek of behandeling

Niet elke hond of kat laat zich zo maar onderzoeken of behandelen. Tegenstribbelen en soms agressief worden hoort er bij. Wat moet je dan? Diversen, 02-02-2008

Dieren EHBO: Aandoeningen van de ademhalingsorganen

Een aandoening van de ademhalingsorganen kan bij dieren vele oorzaken hebben. Obstructie van de ademhalingswegen, giftige gassen, gebrek aan zuurstof door een knellende halsband enz... Diversen, 29-01-2008

Dieren EHBO: Aandoeningen van de urinewegen

Er zijn drie aandoeningen van de urinewegen die als spoedgeval behandeld moeten worden: een urinewegobstructie, een blaasverscheuring en de aanwezigheid van bloed in de urine. Diversen, 02-02-2008

Dieren EHBO: Bewusteloosheid

Er zijn verschillende graden van ‘bewusteloosheid’, variërend van versuffing (als het dier wat dizzy is maar weer kan opstaan) tot volledig verlies van het bewustzijn. Diversen, 02-02-2008

Dieren EHBO: Borstkasverwondingen

Ten gevolge van een kneuzende verwonding kan de borstkas van het dier zich vullen met bloed, lucht of andere vloeistoffen, die de longen samenpersen, waardoor de hoeveelheid lucht, die uw dier in en u… Diversen, 02-02-2008

Dieren EHBO: Braken

Braken is een reflexbeweging, die onder invloed van het Centraal zenuwstelsel staat, waarbij de maag zich samentrekt en zijn inhoud via de mond naar buiten brengt. Diversen, 04-02-2008

Dieren EHBO: Dwangmaatregelen

In de meeste gevallen zal een eerste-hulpverlener tegenover een patiënt komen te staan, die zeker geen oog heeft voor die liefde en bezorgdheid. Een gewond dier heeft pijn. Het is bang en begrijpt nie… Diversen, 02-02-2008

Dieren EHBO: Eerste hulp bij ademhalingsmoeilijkheden

Hoe moet u handelen wanneer uw lievelingshuisdier in ademhalingsmoeilijkheden verkeerd. Snel ingrijpen is gewenst, maar Hoe? Diversen, 29-01-2008

Dieren EHBO: Eerste hulp bij ingeademde vergiften

Gassen die giftig zijn voor dieren zijn rook, hete gassen (van vuur), giftige rook van brandend isolatiemateriaal, plastic of kunststof bekleding, koolmonoxide, aardgas en gassen die uit een koelkast… Diversen, 29-01-2008

Dieren EHBO: Eerste hulp bij open wonden

Een gewond dier is bang en heeft pijn. Spreek het dier rustig en zacht toe bij de eerste behandeling van zijn wonden. Dieren, 29-01-2008