Sophocles » Specials » Management
Sophocles: Informatie van A tot Z

Conflictmanagement

Conflicten spelen zich af tussen alle lagen van de bevolking, tussen volkeren, landen, ja zelfs werelddelen. Conflicten worden bijna altijd als negatief beschouwd, dat een conflict soms de lucht kan klaren wordt niet zo snel ervaren.

Conflictmanagement.

Om een conflict te 'managen' of te 'handelen' is inzicht nofig in de kenmerken en de voorwaarden van een conflict. Een grondige analyse is op zijn plaats alvorens in te grijpen of een oplossing te zoeken.

Deze special is gericht op analyse en oplossing van een conflictsituatie. Omstandig en met voorbeelden worden zowel de voorwaarden als de oplossing of de weg naar de oplossing van het conflict aangereikt.

Human Resource

Elke manager die met personeel te maken heeft, moet enig begrip hebben van het doen en laten van mensen in de organisatie. Wat drijft mensen, waartoe zijn ze bereid, welke kennis dragen ze, wat zijn hun vaardigheden, wat zijn de aardigheden en de eigenaardigheden. Ten slotte kan elk onderdeel van het menselijke zijn in samenwerking of onder invloed van de omgeving, dit kan zowel de organisatie als de thuissituatie zijn, een bron of een begin van een conflict zijn.

Inhoud van de special

Definitie van een conflict

Wat is een conflict?

Kenmerken van een conflict

Welke zijn de typische kenmerken van een conflict.

Analyse van een conflict

Zowel een interne als een externe analyse komen aan bod.

Voorwaarden voor een conflict

Er zijn een twaalftak voorwaarden waaraan een conflict kan voldoen. Niet alle twaalf zijn bij een conflict in het geding, mogelijk is maar één voorwaarde van toepassing. Ingewikkelde conflictsituaties dragen meer voorwaarden in zich.
Dit onderdeel is onderverdeeld in verrschillend delen om het overzichtelijk te houden.

Oplossingen van een conflict

Ook hier is gebruik gemaakt van verschillende delen om het geheel overzichtelijk te houden. Verschillende oplossingen worden aangeboden.

Conflictmanagement: De conflict analyse

Om een conflict op een goede manier te managen en te hanteren is een grondige analyse van het conflict nodig. Zowel een interne als een externe analyse zijn aanbevolen.

Conflictmanagement: Definitie van een conflict

Conflicten spelen zich af in individuen, in kleine groepen, zoals gezinnen, in grotere groepen, en in grote organisaties. Een conflict in een persoon is in allerlei opzichten heel iets anders dan een…

Conflictmanagement: Kenmerken van een conflict

Een conflict is een dynamisch proces is. Een conflict Ontwikke1t zich, groeit, kent opgang en neergang, heeft acute perioden en slaapperioden, en bestaat dus uit een opeenvolging van fasen. Daarom is…

Conflictmanagement: Voorwaarden voor een conflict

Een conflict ontstaat niet zomaar. Er zijn altijd redenen of voorwaarden aan te duiden waarom een conflict ontstaat en escaleert.

Management: Ingrijpen bij een conflict

Hantering van een conflict kan zijn gericht op vermindering van het conflict. Conflicthantering is mogelijk door beperking van formele en informele macht en door machtsverschillen te verkleinen. Ook a…
Gepubliceerd door Sophocles op 20-01-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!