Sophocles » Mens en Samenleving
Artikelen 1 - 10 van 50 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Aangeleerde hulpeloosheid

Als mensen ondanks allerlei inspanningen en initiatieven niets kunnen bereiken, kan zich een fataal proces voordoen, Het wordt aangeleerde hulpeloosheid genoemd. Psychologie, 04-01-2008

Communicatie met het doel te overtuigen

Al eerder probeerden sociaalpsychologen op vele manieren uit te vinden welke vorm van communicatie het meest effectief is als je mensen wilt overtuigen of manipuleren. Is het bijv. het meest effectief… Communicatie, 23-02-2008

De doodstraf herinvoeren?

Als het niet goed gaat in een samenleving, is er een neiging om de oorzaken van allerlei verschijnselen buiten de menselijke invloedssfeer en verantwoordelijkheid te brengen. Tevens ziet men dan vaak… Diversen, 29-11-2007

De vaderrol bij de opvoeding

Vaders spelen een uitermate belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Het is dan ook van belang dat vaders deze rol vroeg in het leven van hun kinderen invullen, en deze rol blijvend vervul… Pedagogiek, 03-11-2007

De vergrijzing: levensverwachting

Iedereen weet dat de levensverwachting van dieren sterk varieert: er zijn eendagsvliegen en aan het andere uiterste zeeschildpadden die wel driehonderd jaar oud schijnen te kunnen worden. Afgezien van… Diversen, 29-11-2007

Een psychologische kijk op fraude

De laatste jaren komt frauderen steeds meer in de publieke belangstelling. Fraude betekent dat we ons iets toeeigenen, waardoor een medemens, een collectief of een organisatie wordt benadeeld. Voorbee… Psychologie, 04-01-2008

Filosofen en opvoeding: Augustinus

Augustinus is één van de filosofen die een grote stempel gedrukt heeft op onze huidige Westerse cultuur. Zijn negen-delig werk de doctrina Christina werd een leidraad voor kerk en staat na de Romeinse… Pedagogiek, 28-11-2007

Filosofen over opvoeding: Comenius

Comenius kan beschouwd worden als één der voorlopers van een nieuwe didactiek. Bewust heeft hij ernaar gestreefd, door het invoeren van rationele methoden, het onderwijs te hervormen. Grote aandacht h… Pedagogiek, 25-01-2008

Filosofen over opvoeding: Dewey

Men noemt Rousseau wel eens de Copernicus van de pedagogiek, omdat hij het kind zijn rechtmatige, centrale plaats in de opvoeding gaf. Hierbij aansluitend zou men dan Dewey met Keppler of Newton kunne… Pedagogiek, 07-03-2008

Filosofen over opvoeding: Erasmus

Binnen het huidige onderwijs staat de pedagogiek vanErasmus minder en minder in hoog aanzien. Immers voor Erasmus was de spil van het onderwijs de onderwijzer, de leermeester of de leraar. Pedagogiek, 04-01-2008