Sophocles » Mens en Samenleving
Sophocles: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 10 van 58 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Aangeleerde hulpeloosheid

Als mensen ondanks allerlei inspanningen en initiatieven niets kunnen bereiken, kan zich een fataal proces voordoen, Het wordt aangeleerde hulpeloosheid genoemd. Psychologie, 04-01-2008

Beter Onderwijs Nederland

Beter Onderwijs Nederland is een vereniging van docenten, ouders, boeren, burgers en buitenlui die Beter Onderwijs Willen in Nederland. Aan het hoofd van de vereniging staat filosoof Ad Verbrugge, uni… Opleiding en beroep, 07-04-2008

Communicatie met het doel te overtuigen

Al eerder probeerden sociaalpsychologen op vele manieren uit te vinden welke vorm van communicatie het meest effectief is als je mensen wilt overtuigen of manipuleren. Is het bijv. het meest effectief… Communicatie, 23-02-2008

De doodstraf herinvoeren?

Als het niet goed gaat in een samenleving, is er een neiging om de oorzaken van allerlei verschijnselen buiten de menselijke invloedssfeer en verantwoordelijkheid te brengen. Tevens ziet men dan vaak… Diversen, 29-11-2007

De vaderrol bij de opvoeding

Vaders spelen een uitermate belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Het is dan ook van belang dat vaders deze rol vroeg in het leven van hun kinderen invullen, en deze rol blijvend vervul… Pedagogiek, Opvoeding, 03-11-2007

De vergrijzing: levensverwachting

Iedereen weet dat de levensverwachting van dieren sterk varieert: er zijn eendagsvliegen en aan het andere uiterste zeeschildpadden die wel driehonderd jaar oud schijnen te kunnen worden. Afgezien van… Diversen, 29-11-2007
mijn kijk op

Denken en oordelen

Er gaat geen week voorbij of de media beweren dat uit wetenschappelijk onderzoek dit of dat is gebleken. Met dat woordje moeten we oppassen. Als regel wijst onderzoek alleen in een bepaalde richting,… Psychologie, 04-02-2008

Een psychologische kijk op fraude

De laatste jaren komt frauderen steeds meer in de publieke belangstelling. Fraude betekent dat we ons iets toeeigenen, waardoor een medemens, een collectief of een organisatie wordt benadeeld. Voorbee… Psychologie, 04-01-2008
mijn kijk op

Een Vlaming in Nederland: Het landschap

"Denkend aan Holland zie ik brede rivieren, traag door oneindig laagland gaan" dichtte Marsman, één van de grootste en verguisde Nederlandse dichters. "Met enkel nog de Noordzee als ongerept gebied, m… Diversen, 28-02-2008

Filosofen en opvoeding: Augustinus

Augustinus is één van de filosofen die een grote stempel gedrukt heeft op onze huidige Westerse cultuur. Zijn negen-delig werk de doctrina Christina werd een leidraad voor kerk en staat na de Romeinse… Pedagogiek, Filosofen, 28-11-2007
Schrijf mee!