Sophocles » Specials » Opvoeding

Opvoeden is meer dan voeden

Grote filosofen over opvoeding. Er bestaat op dit moment in Nederland een groot debat over onderwijs en opvoeding. En opvoeden mag zich verheugen in een levende belangstelling onder alle lagen van de bevolking en de overheid. In dit debat wordt alles meegenomen wat ook maar enigszins te maken heeft met de opvoeding van onze kinderen. In het onderwijs streeft men naar zoveel mogelijk zelfstandigheid, maar is dit opvoedkundig of pedagogisch gezien ook aan te raden? Vele moeders werken part-time of full-time, voor sommigen een afschuwwekkende trend. Voor anderen een ultieme vorm van zelfstandigheid van de vrouw. Kinderopvang en brede scholen worden meer en meer vanuit de overheid gesubsidieerd. Daarbij blijft het niet, onze overheid wil ook een vinger in de pap waar het gaat over de ontwikkeling van kinderen en wil zelfs een kijkje nemen “achter de voordeur”.

Verwacht in deze special geen "tips en trucs", ook niet "pedagoochelen" en zeker geen "aanbevelingen en aanraders". Daar zijn andere sites meer in gespecialiseerd. Hier gaat het over "de rafelranden" van de opvoeding. Door wat, door wie en hoe wordt de opvoeding beïnvloed en hebben wij als opvoeder wel zelf de invloed op de opvoeding die we denken te hebben?
De special valt in twee grote delen uiteen.

Grote filosofen (ondergebracht in een aparte special

Opvoeden is van alle tijden en van alle volkeren. Denk maar aan de inwijdingsrituelen bij primitieve volkeren. Er zijn zelfs sporen van scholing en opvoedingscultus gevonden bij de grotbewoners uit de laatste ijstijd. Sommige ontdekkers plaatsen de grottekeningen in een kader van “scholingsrituelen”voor het aanvangen van de jacht.

In onze westerse cultuur grijpen we terug naar de eerste grote denker die als eerste een “theorie over opvoeding” heeft geschreven. Vanaf Plato en Aristoteles tot de huidige denkers volgen we het spoor over opvoeding.

Opvoeding is gebonden aan persoon en levensbeschouwing aan de tijd, aan de sociaal-pedagogische structuur van de tijd, aan de aard van het land. Het mag overduidelijk zijn dat de doelstellingen van Plato een andere is dan die van Augustinus en die van Montagne een andere dan van Comenius. Maar het begrip pedagogiek of opvoeding is bekend en vertrouwd.

Van alle filosofen in deze special wordt getracht de kern van zijn of haar denken over opvoeding weer te geven, wat de kern ook moge zijn en hoe de lezer daar ook over denkt.

Invloeden op opvoeding

Niet alleen de ouders hebben invloed op de opvoeding van hun kind. Ook de school, de vriendjes, de sportclub, de leeftijd zijn van invloed. Wie kan er ingrijpen als de opvoeding niet gaat zoals het "hoort". Welke instellingen bieden hulp bij opvoeden en opvoedingsproblemen. Het komt allemaal aan bod in deze special. Dus de moeite waard om regelmatig een bezoekje te brengen en de nieuwe artikelen te bekijken en te lezen.

De vaderrol bij de opvoeding

Vaders spelen een uitermate belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Het is dan ook van belang dat vaders deze rol vroeg in het leven van hun kinderen invullen, en deze rol blijvend vervul…

Invloed van de omgeving op opvoeden

De gebruikelijke manier van opvoeden vindt niet alleen zijn oorsprong in de sociale en culturele omgeving van het gezin, maar ook aan de eisen die de omgeving stelt aan leven en samenleven. Het doel v…

Invloeden vanuit de cultuur bij opvoeden

Invloeden vanuit de cultuur bij de opvoeding. Met opvoeden dragen we cultuur over. Hiermee zorgt opvoeding voor overdraging van culturele waarden en normen bij opeenvolgende generaties. De vraag hierb…

Opvoeding en levensbeschouwing

Opvoeden is voor de meeste mensen een vanzelfsprekende zaak. Ze hoeven er niet of nauwelijks bij na te denken. Ze doen het gewoon, zonder vooraf nadrukkelijk stil te staan bij opvoedingsdoelen, opvoed…

Opvoeding en maatschappijvisie

We kunnen niet voorbij gaan aan de samenleving waarin kinderen/jongeren nu en in de toekomst leven. Zij moeten juist zo worden opgevoed, dat ze zelfstandig kunnen functioneren in deze samenleving. Ove…

Opvoeding en mensvisie: biologisch aspect

Wanneer we kijken naar de grote levensbeschouwelijke verscheidenheid (humanisme, rooms-katholicisme, protestant christendom, socialisme, liberalisme, etc.), die we in Nederland aantreffen, is het bijn…

Opvoeding en mensvisie: sociaal,cultureel en persoonlijk asp

De mens als sociaal wezen (het sociale aspect). Mensen leven samen met andere mensen. Ze zijn op elkaar aangewezen; ze hebben elkaar nodig en kunnen elkaar van dienst zijn. Het samenleven in een gemee…

Opvoeding: functies en het doel van de opvoeding

De invloedssfeer van de institutie school, die het individu bëinvloedt na de fundamentele opvoeding die het thuis heeft gekregen, is met betrekking tot de maatschappelijke functie een konservatieve in…

Opvoeding: Onderwijsinstellingen en democratie

Aangezien het schoolgaan een belangrijke weg naar sociale mobiliteit en het bereiken van machtsposities is, wordt de mate van democratie van de maatschappij ook sterk bëinvloed door de vraag in hoever…

Opvoeding: Socialisatie en gehoorzaamheid

Socialisatie is het aanpassen van het kind aan het geldende normen- en waardensysteem. De ouders streven ernaar dat de kinderen deze normen en waarden in zich zullen opnemen als een soort geweten, dat…

Pedagogiek: de Opvoedende school?

Het nieuwe leren heeft aanzet gegeven tot een enorme verandering in de pedagogieke of opvoedkundige taak en verantwoordelijkheden van gezin en school.
Gepubliceerd door Sophocles op 25-02-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.