Sophocles » Wetenschap
Artikelen 1 - 10 van 20 in de rubriek Wetenschap

Wetenschap

Pseudo-wetenschap: Graancirkels

Graancirkels spreken tot de verbeelding, wat betekenen ze? Is het een boodschap uit een andere wereld? of is de verbeelding aan de macht? Diversen, 14-11-2007

Pseudowetenschap: Bezetenheid

Voor veel artsen en psychiaters riekt de diagnose van duivelse bezetenheid naar middeleeuws bijgeloof en onwetendheid. De symptomen van zon zogenaamde bezetenheid kunnen heel goed op allerlei andere… Diversen, 24-01-2008

Pseudowetenschap: De Dogon

Carl Sagan, als sterrenkundige verbonden aan de Corneil University en mede-auteur van The Cosmic Connection, heeft berekend dat het statistisch zeker moet zijn, dat intelligent leven zich reeds vele m… Diversen, 24-01-2008

Pseudowetenschap: De vierde dimensie

De mogelijkheid van voorspellingen tracht men nogal eens te verklaren via de opvatting dat de tijd verscheidene dimensies moet hebben, Deze opvatting komt er op neer dat de tijd niet altijd opeenvolge… Diversen, 24-01-2008

Pseudowetenschap: Hallucinaties en massahysterie

Wonderlijke verschijnselen worden nogal eens verklaard of weerlegd met het argument dat de natuurwetten altijd en overal gelden. Zij die anders beweren (bijvoorbeeld mensen die zeggen dat ze de handen… Diversen, 24-01-2008

Pseudowetenschap: Klopgeesten en psychokinese

Een van de bekendste paranormale verschijnselen is de klopgeest (in het Duits en Engels: Poltergeist), wiens activiteiten al sinds de Oudheid te boek zijn gesteld. Het geluid dat klopgeesten voortbren… Diversen, 24-01-2008

Pseudowetenschap: menselijke zelfontbranding

De wetenschap van de 20e eeuw wil het verschijnsel van de menselijke zelfontbranding begrijpelijkerwijs niet erkennen. Het komt daarom dan ook niet voor in de Internationnal Classification of Diseases… Diversen, 24-01-2008

Pseudowetenschap: Onverklaarbare verklaringen

Naast min of meer wetenschappelijke theorieën over uit de lucht vallende voorwerpen, zijn er ook verklaringen die uitgaan van mechanismen, welke nog mysterieuzer zijn dan de verschijnselen die zij ver… Diversen, 24-01-2008

Pseudowetenschap: Synchroniciteit

Het vervelende van voorspellingen die berusten op een of ander teken, is dat er schijnbaar geen verband bestaat tussen de tekens zelf en de betekenis die er aan wordt gehecht. In de stand van de plane… Diversen, 24-01-2008

Pseudowetenschap: Toekomstvoorspellingen

Voor een verklaring van het verschijnsel voorspellingen moet uiteraard het begrip toekomst nader worden bekeken. Daarbij kan men er van uitgaan dat gebeurtenissen in de toekomst nog niet bestaan en du… Diversen, 24-01-2008