Sophocles » Specials » Mening van sophocles
Sophocles: Informatie van A tot Z

De achterkant van de waan van de dag

Sophocles zou Sophocles niet zijn, als hij niet regelmatig een stuk zou schrijven waarin hij zijn mening geeft over de wan van de dag.
Van de hand van Sophocles zijn meerdere tirades bekend. Hij gaat hierin tekeer tegen denkbeelden en populaire gedachtenspinsels van zowel de Griekse overheden, leermeesters als het gewone volk.

Is het de waan van de dag? Zijn het rare hersenspinsels van overheid en wetgever? Sophocles legt het fijntjes onder het fileermes en ontmaskert. De 1040 uren norm, de waanzin van een noordzeepolder, rekeningrijden, niets ontsnapt aan de aandacht van Sophocles.

Ter lering en vermaak.

Aangeleerde hulpeloosheid

Als mensen ondanks allerlei inspanningen en initiatieven niets kunnen bereiken, kan zich een fataal proces voordoen, Het wordt aangeleerde hulpeloosheid genoemd.

De doodstraf herinvoeren?

Als het niet goed gaat in een samenleving, is er een neiging om de oorzaken van allerlei verschijnselen buiten de menselijke invloedssfeer en verantwoordelijkheid te brengen. Tevens ziet men dan vaak…

De vergrijzing: levensverwachting

Iedereen weet dat de levensverwachting van dieren sterk varieert: er zijn eendagsvliegen en aan het andere uiterste zeeschildpadden die wel driehonderd jaar oud schijnen te kunnen worden. Afgezien van…

De winst van het ziekteverzuim

Ziekteverzuim is een ingewikkeld verschijnsel. Het hangt samen met de mate van kinderachtigheid die mensen zichzelf toestaan, de kwaliteit en de kwantiteit van sociale voorzieningen, de aard van het w…

Een psychologische kijk op fraude

De laatste jaren komt frauderen steeds meer in de publieke belangstelling. Fraude betekent dat we ons iets toeeigenen, waardoor een medemens, een collectief of een organisatie wordt benadeeld. Voorbee…

Malen, piekeren en dwanggedachten

Veel mensen denken bij de psychiatrie en de klinische psychologie alleen aan het werk van Freud. Dat is vreemd, want er zijn maar weinig zielkundigen die Freuds leerstellingen omhelzen, en dat is maar…
mijn kijk op

Ontoerekeningsvatbaarheid

Het strafrecht kent drie doelstellingen. De eerste is te verhinderen dat we het recht in eigen hand nemen. In de tweede plaats spreekt men wel over wraak of ‘vergelding’: wie anderen schade heeft bero…
Gepubliceerd door Sophocles op 03-04-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!