Sophocles » Specials » Pseudo wetenschap

Alternatieve therapieën

Wanneer is een therapie werkelijk heilzaam? Is dat wanneer patienten zich beter voelen na de behandeling of wanneer door objectief onderzoek is aangetoond dat de therapie werkelijk werkt? Wie zijn de uitvinders of bedenkers van deze therapieen en pseudo-wetenschappen en wat is hun achtergrond?

Alternatieve therapieën

In deze special komen een aantal alternatieve therapieën aan bod. Er wordt uitgelegd wat de therapie inhoudt en hoe de therapie werkt. Ook komt de toegeschreven heilzame werking van de therapie aan bod. Tevens wordt aangegeven wie de bedenker of uitvinder is van de therapie en indien mogelijk onder welke omstandigheden deze therapieen het levenlicht mochten zien.

Nieuwigheden

Ook nieuwigheden op vele fronten worden besproken. Wat dacht u van New Age, NLP enz... Ook de moeite waard om onder de lope te leggen. Bieden ze wel wat ze zeggen te bieden?

Wetenschap

Om een volledig beeld te geven van de alternatieve therapie wordt er telkens een item toegevoegd hoe de wetenschap zich verhoudt tot de therapie. Wat de wetenschap, die staat voor objectief meetbare resultaten, vindt van de therapie.

Pseudowetenschappen

Wat als de enige echte waarheid en onder de noemer wetenschap verkocht wordt, blijkt bij nader inzien bedrog, onzin en leugen te zijn.

Alternatief: Aromatherapie

Al eeuwen lang gebruiken de mensen geurende planten. In de alternatieve gezondheidszorg worden essentiële olieën gebruikt in de aromatherapie.

Alternatief: Bach-bloesemtherapie

Alternatieve geneeswijze ontwikkeld door de homeopathisch arts Edward Bach (1886-1936). Bach dacht dat ziekte geestelijke oorzaken had. Hij werd mogelijk geïnspireerd door Jung. Zo meende Bach dat har…

Alternatief: Iriscopie

Een van de alternatieve methoden om ziekten te ontdekken is door het kijken naar de iris. De Iriscopie werd aan de wereld geopenbaard in het jaar 1866, door de Hongaar Ignaz von Péczely Hij schreef ee…

Pseudo-wetenschap: Graancirkels

Graancirkels spreken tot de verbeelding, wat betekenen ze? Is het een boodschap uit een andere wereld? of is de verbeelding aan de macht?

Pseudowetenschap: De vierde dimensie

De mogelijkheid van voorspellingen tracht men nogal eens te verklaren via de opvatting dat de tijd verscheidene dimensies moet hebben, Deze opvatting komt er op neer dat de tijd niet altijd opeenvolge…

Pseudowetenschap: Klopgeesten en psychokinese

Een van de bekendste paranormale verschijnselen is de klopgeest (in het Duits en Engels: Poltergeist), wiens activiteiten al sinds de Oudheid te boek zijn gesteld. Het geluid dat klopgeesten voortbren…

Pseudowetenschap: menselijke zelfontbranding

De wetenschap van de 20e eeuw wil het verschijnsel van de menselijke zelfontbranding begrijpelijkerwijs niet erkennen. Het komt daarom dan ook niet voor in de Internationnal Classification of Diseases…

Pseudowetenschap: Synchroniciteit

Het vervelende van voorspellingen die berusten op een of ander teken, is dat er schijnbaar geen verband bestaat tussen de tekens zelf en de betekenis die er aan wordt gehecht. In de stand van de plane…

Pseudowetenschap: Wilde kinderen

In de loop van de geschiedenis zijn in de samenleving van tijd tot tijd kinderen opgedoken die kennelijk ‘wild’ waren, in die zin dat zij vanzelf waren opgegroeid, of grootgebracht door dieren.

Waar of niet waar: Archimedes en Nero

De vreugdevolle uitroep ‘Eureka’ (Ik heb het gevonden) schijnt nog altijd gebruikt te worden door mensen die na lang piekeren opeens tot de oplossing van een probleem komen. De uitroep is beroemd gewo…

Waar of niet waar: de Guillotine

De guillotine wordt altijd geassocieerd met de Franse Revolutie. Het ligt daarom voor de hand te veronderstellen dat de uitvinding uit die tijd dateert. Dit is niet juist.

Waar of niet waar: De Verschrikkelijke Sneeuwman

Nadat de aanduiding ‘Verschrikkelijke Sneeuwman’ gemeengoed was geworden voor een zowel geschokte als opgetogen buitenwereld, bleek dat deze term nog wel wat meer aan sensationeels omvatte dan men aan…

Waar of niet waar: Hansje Brinker en Wilhelm Tell

Met zijn allen kennen we het verhaal van het jongetje dat de stad behoedde voor een enorme overstroming en wie kent niet het verhaal van de beroemde Wilhel Tell die een appel van het hoofd van zijn zo…

Waar of niet waar: Monsters

Volgens ooggetuigeverslagen moeten er diverse soorten van monsterachtige onderwaterdieren bestaan. Enkele konden voorlopig worden geïndentificeerd. De waterwezens met de enorme tentakels waar reeds de…

Waar of niet waar: Ufo’s

Voor wetenschappers vormen de bekende natuurkundige verschijnselen, zoals de hemellichamen, atmosferische elektriciteit, kromme lichtstralen en weerballons een gemakkelijke verklaring voor de meeste u…
Gepubliceerd door Sophocles op 27-01-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.