Sophocles » Mijn kijk op……
Sophocles: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 7 van 7 in de rubriek Mijn kijk op……

Mijn kijk op…

Denken en oordelen

Er gaat geen week voorbij of de media beweren dat uit wetenschappelijk onderzoek dit of dat is gebleken. Met dat woordje moeten we oppassen. Als regel wijst onderzoek alleen in een bepaalde richting,… Mens en samenleving, 04-02-2008

Een Vlaming in Nederland: Het landschap

"Denkend aan Holland zie ik brede rivieren, traag door oneindig laagland gaan" dichtte Marsman, één van de grootste en verguisde Nederlandse dichters. "Met enkel nog de Noordzee als ongerept gebied, m… Mens en samenleving, 28-02-2008

Mentale verschillen tussen de seksen

Alle mensen zijn evenveel waard, maar zij zijn niet gelijk in aard. Dat geldt ook voor mannen en vrouwen. Op dit gebied wordt de laatste jaren veel onderzoek gedaan. Lange tijd heeft het idee geheerst… Mens en samenleving, 04-02-2008

Ontoerekeningsvatbaarheid

Het strafrecht kent drie doelstellingen. De eerste is te verhinderen dat we het recht in eigen hand nemen. In de tweede plaats spreekt men wel over wraak of ‘vergelding’: wie anderen schade heeft bero… Mens en samenleving, 07-02-2008

Risico en preventie

Aan preventieonderzoeken worden jaarlijks tientallen zo niet honderden miljoenen uitgegeven. Dit om het risico op ziekte in kaart te brengen en indien mogelijk ,met of zonder een wet, te verkleinen. D… Mens en samenleving, 20-01-2008

Spreekwoorden en psychologie

Drie eeuwen geleden schreef de Engelse filosoof Thomas Hobbes een boek onder de titel Leviathan. Het was een utopie. Hobbes beschouwde de samenleving van nature als ‘een oorlog van allen tegen allen’.… Mens en gezondheid, 20-01-2008

Zelfkennis en zelfreflectie

De filosoof Stephen Pepper heeft beweerd dat er vier elkaar goeddeels uitsluitende manieren van wetenschapsbeoefening zijn. Mens en samenleving, 02-02-2008
Schrijf mee!